0751 185899 delfin@asociatiabetania.ro Strada Nordului 19 , Bacău, Romania

Evaluare psihologică

Centrul Delfinul – Serviciul Evaluare

Serviciul nostru evaluează copii și adolescenți la solicitarea părinților acestora, indiferent de vârstă sau diagnostic. Unii părinți solicită evaluarea psihologică la recomandarea medicului, alții din proprie inițiativă, pentru că au anumite suspiciuni în ceea ce privește nivelul de dezvoltare psihologică sau sunt îngrijorați de anumite comportamente ale copiilor. La finalul evaluării, psihologul va confirma sau va infirma problemele sesizate de părinți și vor face recomandări în funcție de rezultatele evaluării. Cunoașterea profilului psihologic al copilului este important și necesar la debutul oricărui demers terapeutic, fie terapie comportamentală, fie consiliere sau psihoterapie. 

Evaluarea în serviciul nostru se realizează pe parcursul a cinci ședințe. Prima întâlnire se realizează doar cu părinții, în absența copilului, pentru a identifica anumite comportamente ale copilului care nu pot fi evaluate în mod direct. În cadrul acestei prime întâlniri se efectuează anamneza (istoricul nașterii și dezvoltării copilului, problemele curente, afecțiunile conexe, date despre integrarea socială a copilului), pe baza interviului clinic. În cadrul următoarelor trei întâlniri (în are are loc evaluarea directă a copilului) psihologul observă și aplică probe, chestionare, scale și teste în vederea evaluării nivelului de dezvoltare a:

  • proceselor psihice (dezvoltarea senzorială, percepția, reprezentarea, gândirea, memoria, atenția, motivația, imaginația și voința);
  • activităților psihice  (limbajul și comunicarea, jocul, învățarea, munca și creativitatea);
  • nivelului de dezvoltare intelectuală;
  • însușirilor psihice (temperament, deprinderi, aptitudini, comportament, atitudini, caracter);
  • afectivității (stabilitate/instabilitate emoțională, maturitate / imaturitate emoțională, tipul de atașament, capacitatea de adaptare emoțională, elemente de patologie a afectivității);
  • comportamentului social adaptativ;
  • nivelului de integrare socială.

La ultima ședință de evaluare psihologul prezintă concluziile evaluării directe și psihodiagnosticul în  raportul de evaluare psihologică și face recomandări pentru planul de abilitare – reabilitare a copilului (servicii de terapie, evaluare medicală de specialitate, consiliere, reevaluare psihologică dacă este cazul).

Teste și scale folosite:

ADI®-R – Autism Diagnostic Interview®, Revised – Interviul de diagnosticare a autismului, revizuit – permite evaluarea persoanelor suspectate de autism sau alte tulburări din spectrul autist, pe trei domenii funcționale: a) limbaj și comunicare; b) interacțiuni sociale reciproce; c) comportamente și interese restrictive, repetitive și stereotipe. Se adresează adulților (părinte, tutore, însoțitor familiarizat cu istoricul persoanei suspectate de autism cu vârsta de peste 2 ani).

SCQ – Social Communication Questionnaire (Chestionarul comunicării sociale) este un instrument pentru evaluarea autismului. Chestionarul poate fi utilizat pentru a evalua orice persoană cu vârsta peste 4 ani, atât timp cât vârsta sa mentală este peste 2 ani. 

NEPSY (Bateria de evaluare neuropsihologică la copii 3-12 ani) conține 27 de teste de neuropsihologice create special pentru copii, pe baza cercetărilor actuale. NEPSY permite: evaluarea funcțiilor neuropsihologice din următoarele domenii: atenție/ funcții executive, memorie și învățare, limbaj, funcționare senzorio-motorie, procesare vizuo-spațială; diagnoza profilului normal și a celui atipic de dezvoltare neuropsihologică a fiecărui copil; fundamentarea științifică a intervenției remediale precoce; analiza longitudinală a dezvoltării neuropsihologice a copilului.

ECI – 4 Chestionarul de evaluare a copiilor–4 (ECI-4) este un instrument de screening care evaluează cele mai prevalente tulburări psihiatrice manifestate la copii cu vârste cuprinse între 3-7 ani;

NEPSY (Bateria de evaluare neuropsihologică la copii 3-12 ani) conține 27 de teste de neuropsihologice create special pentru copii, pe baza cercetărilor actuale. NEPSY permite: evaluarea funcțiilor neuropsihologice din următoarele domenii: atenție/ funcții executive, memorie și învățare, limbaj, funcționare senzorio-motorie, procesare vizuo-spațială; diagnoza profilului normal și a celui atipic de dezvoltare neuropsihologică a fiecărui copil; fundamentarea științifică a intervenției remediale precoce; analiza longitudinală a dezvoltării neuropsihologice a copilului.

ABLLS-R – Assessment of Basic Language and Learning Skills – RevisedEvaluarea limbajului de bază și capacității de învățare – revizuit – este o evaluare a abilităților, un ghid curricular, un sistem de întărire a capacităților pentru copiii cu întârziere în limbaj și dificultăți de învățare. ABLLS-R analizează ariile de dezvoltare ale copiilor cu vârste cuprinse între 3 și 6/7 ani.

BLAF – Behavioral Language Assessment Form – Analiza comportamentală a limbajului – este un test de screening în evaluarea limbajului și este destinat copiilor cu un vocabular limitat, sub 100  de cuvinte. Conține 12 secțiuni care acoperă toate abilitățile referitoare la capacitatea de comunicare: cereri, imitație motorie, imitație verbală, vocalizare spontană, cooperare cu adulții, asocieri, limbaj receptiv, etichetări (limbaj expresiv), limbaj receptiv după funcție, clasă și caracteristică, conversație, litere și numere, interacțiune socială.

ABAS-II – Adaptive Behavior Assessment System, Second Edition – Sistemul de evaluare al comportamentului adaptativ– oferă o evaluare comprehensivă, bazată pe norme culese cu grijă, a abilităților adaptative ale persoanelor. Acest instrument are o arie largă de utilitate, aplicându-se de la nou-născuți și până la vârsta de 89 de ani; el poate fi folosit pentru: a evalua deprinderile adaptative ale unei persoane, cât și capacitatea acesteia de a trăi independent, diagnosticarea și clasificarea anumitor dizabilități sau tulburări, identificarea punctelor tari și a limitelor, ajută la documentarea și monitorizarea progresului.

Kohs Block-Design Test Testul cuburilor Kohs – este una dintre cele mai consacrate metode de screening a abilităților cognitive.

ESAT (Early Screening for Autistic Traits) – Screening precoce pentru semnele autiste – este o scală descriptivă care permite evaluarea copiilor cu vârste între 0 – 36 de luni. Itemii surprind semnele și simptomele timpurii ale autismului și poate fi completată de părinți sau tutori.

Echipa serviciul de evaluare

Bogdan Lepădatu
Psiholog

0726064189

Simona Anton
Psiholog, Psihoterapeut, BCBA

0744474554

George Nemtanu
Psiholog, Psihoterapeut

0751185899