Terapia  ocupatională prin arte combinate

Ce este art-terapia?

Scopul principal art-terapeutic constă în armonizarea personalităţii prin dezvoltarea capacităţii exprimării individuale şi autocunoaşterii.

Tehnicile utilizate în art-terapie sunt:

– desenul

– pictura

– modelajul de plastilină sau lut

– colajul din elemente independente (plante sau elemente textile)

– mişcarea

– teatru

Principalele metode de stimulare prin artă combinată se referă la:

 • stimularea prin mișcare – program complex de activităţi fizice care contribuie la dezvoltarea psiho-motorie a beneficiarului;
 • stimularea prin muzică – program complex de activităţi muzicale care contribuie la dezvoltarea şi exprimarea personalităţii beneficiarului;
 • stimularea prin joc – program complex de activităţi ludice care ajută la dezvoltarea psiho-motorie a beneficiarului;
 • stimularea prin artă vizuală program complex de activităţi creative care permit dezvoltarea imaginaţiei şi a increderii in forţele proprii ;
 • stimularea prin teatru – program complex de activităţi specifice teatrului care permit exprimarea sentimentelor beneficiarului .
 • stimularea senzoriaprogram complex de activităţi specifice stimulării senzoriale, care permit beneficiarului să experimenteze senzatți tactile, vizuale și olfactive.

                     Obiectivele stimulării prin arte combinate :

 • consolidarea deprinderilor motrice de bază
 • consolidarea abilităţilor manuale
 • consolidarea calităţilor motrice de bază
 • corectarea atitudinilor vicioase şi evitarea apariţiei deviaţiilor
 • creşterea autonomiei personale
 • dezvoltarea motricităţii generale
 • exersarea dominanței laterale
 • formarea de gesturi simple
 • însuşirea corectă a schemei corporale
 • scăderea frecvenţei/dispariţia unor mişcări stereotipe
 • educarea mişcărilor simultane şi coordonate
 • imitarea gesturilor simple
 • stimularea activităţilor grafice
 • dezvoltarea motricităţii fine
 • creşterea capacităţii de coordonare oculo-motorii
 • dezvoltarea capacităţii de discriminare
 • dezvoltarea percepţiei spaţiale şi temporale
 • dezvoltarea capacităţii de identificare a unor obiecte/ animale/ culori/ forme
 • creşterea capacităţii de concentrare a atenţiei
 • anularea abseentismului în timpul desfăşurării activităţilor
 • stimularea capacităţilor perceptive
 • dezvoltarea conceptelor de culoare, formă, mărime, număr
 • dezvoltarea capacităţii de a identifica asemănări şi diferenţe
 • dezvoltarea praxiei
 • creşterea achiziţiilor cognitive
 • dezvoltarea capacităţii de identificare a relaţiilor existente între obiecte
 • redarea în desen a formelor, culorilor obiectelor percepute
 • dezvoltarea capacităţii de pronunţare a unor sunete/ silabe/ cuvinte
 • dezvoltarea vocabularului
 • dezvoltarea capacităţii de formulare întrebări
 • creşterea capacităţii de comunicare
 • dispariţia unor stereotipii verbale
 • stimularea achiziţiilor grafice
 • dezvoltrea capacităţii de orientare în spaţiu
 • creşterea gradului de sociabilitate
 • susţinerea afectivă şi furnizarea de reguli de respectat
 • dezvoltarea capacităţii de realizare a unor sarcini împreună cu alţi beneficiari
 • creşterea gradului de securizare afectivă
 • stimularea creativităţii
 •  dezvoltarea simțului pentru frumos.

    Utilizarea stimulării prin artă combinată are numeroase rezultate, atât asupra persoanei cu dizabilităţati cât şi în cazul persoanelor fără nevoi speciale, cum sunt :

 • dezvoltarea potenţialului copilului/ adultului sub toate aspectele: fizic, intelectual, social
 • îmbunătăţirea coordonării şi a moticității generale
 • creşterea gradului de încredere în forţele proprii şi dezvoltarea stimei de sine
 • dezvoltarea autonomiei şi independenţei personale
 • dezvoltarea creativităţii şi imaginaţiei
 • creşterea capacităţii de interrelaţionare şi stabilire de contacte sociale
 • creşterea gradului de dezvoltare emoţională
 • îmbunătăţirea abilităţilor de comunicare       

>>> Unul din punctele forte ale tehnicilor de stimulare prin artă combinată îl reprezintă faptul că pentru beneficiarii cu deficiențe orice exercițiu devine o joacă, îl vor realiza în mod natural, fără să li se pară că depune vreun efort considerabil.

Serviciul de  Terapie Ocupațională

Centrul Delfinul pentru copii cu autism, Bacău

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *